Atenció! Suspensió de la Gran Festa de Tardor Ribermúsica 2012

COMUNICAT DE LA FUNDACIÓ RIBERMÚSICA

 

Amics,

 

El passat mes de juliol, el Patronat de la Fundació Ribermúsica va decidir suspendre temporalment les activitats a causa de l’incert futur que a nivell econòmic es presenta per a l’any 2013. Aquesta incertesa es materialitza, sobretot, en les grans dificultats per renovar els convenis amb les institucions públiques i l’obtenció d’ajuts privats.

 

L’aturada afecta de manera especial la Gran Festa de Tardor (Festival de Tardor fins a 2009), l’acte emblema de Ribermúsica, que amb la complicitat de tots els estaments d’un barri, la Ribera, i la concurrència de bona part del món artístic i cultural de Catalunya s’ha celebrat ininterrompudament des de 1995. En el cas d’enguany, la Gran Festa 2012 estava prevista per als dies 18 al 21 d’octubre.

 

Més enllà del seu interès com a marca d’un nou format de festa col·lectiva a Barcelona, el Ribermúsica ha representat, al llarg d’aquests 17 anys, un extraordinari model de cohesió social que ha situat la Ribera com a capdavantera en el que avui s’anomena “projectes culturals amb impacte social”: darrere la Gran Festa hi ha tot un Projecte Socioeducatiu que, malgrat dificultats i contratemps, avança ‘in crescendo’ i està afavorint un nombre creixent d’infants i joves de Ciutat Vella. En això hi té molt a veure aquestacomunitat musical que la Fundació ha estat capaç de crear en un barri avui com avui imprescindible en l’escena ciutadana.

 

És per això que s’està treballant en pro del manteniment d’algunes de les activitats socioeducatives, a fi de no perjudicar aquest important col·lectiu beneficiari. Cal tenir doncs l’esperança que es tracta d’una aturada temporal, per tal de repensar les possibles estratègies de redreçament.

 

Entre elles, i a banda de noves gestions prop dels alts representants institucionals, hi ha la remodelació dels òrgans de govern de la Fundació, la recerca de nous recursos i l’organització de concerts a benefici del projecte; tot plegat pot sumar nous actius en el finançament de Ribermúsica i ajudar a difondre encara més el seu gran projecte de música comunitària.

 

És però el suport unànime de tot un barri, especialment del grup de mares i pares (que ha decidit liderar aquest procés), el què amb més fermesa indueix a creure que aquest redreçament serà possible, i aquesta convicció es basa en la constatació general del pes creixent de la societat civil en les grans decisions, que en l’àmbit local es manifesta amb un èmfasi especial.

Més enllà, però, ha de ser l’evidència que Ribermúsica és, realment, “un projecte de tots i per a tots” allò que esperoni a implicar-s’hi tothom qui se senti identificat amb el seu ideari; des d’aquestes ratlles us invitem a sumar-vos-hi.

 

 

Fundació Ribermúsica

Barcelona, octubre de 2012